ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาในงานให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาในงานให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
.
พบกับหัวข้อการเสวนา
นโยบายและความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการให้บริการทางวิชาการสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
.
📆วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567
⏰เวลา 9.00 – 13.00 น.
.
🔗ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาสามารถลงทะเบียนได้ที่: https://www.nxpo.or.th/publicprocurement_reg
.
💻และสามารถเข้าร่วมฟังเสวนาได้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting: https://www.nxpo.or.th/publicprocurement_online
Meeting ID: 947 8101 4574
Passcode: 057882
©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.