RDI-SNRU ร่วมงาน SAKONNAKHON BUSINESS & INNOVATION FAIR 2024

คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมงาน และออกบูธแสดงผลงาน ในงาน “SAKONNAKHON BUSINESS & INNOVATION FAIR 2024 มหกรรมบ้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจแฟรนไซส์ เทคโนโลยีนวัตกรรม สินเชื่อ-การเงิน สุขภาพ กลุ่มประกัน และงานนวัตกรรม 2024”

เพื่อบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยี การประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกเทคโนโลยี และโครงการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์น้ำหมากเม่า และดินปลูก เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าเยี่ยมชม และรับบริการข้อมูล ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.