ประกวด “รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดม ประจำปี 2567”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตที่อยู่ระหว่างการศึกษา ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด “รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดม ประจำปี 2567”

📝ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวดผลงาน
📌ส่งผลงานนวัตกรรมรอบคัดเลือก ภายในวันที่ 29 เมษายน 2567
📌ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ Creative Innovator วันที่ 9 หรือ 16 หรือ 23 มิถุนายน 2567
📌ทีมที่ได้รับสิทธิในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2567 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567” ( Thailand Reserch Expo 2024)’ ต้องผ่านกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ Creative Innovator แล้วเท่านั้น

สามารถส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานส่งเสริมสมรรถนะกำลังคนวิจัยและนวัตกรรม
กองบริหารทรัพยากรการวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
https://nrct.go.th
ติดต่อ 0-2579-1370-9 ต่อ 263, 264
อีเมล์ rinudom@nrct.go.th

©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.