วช. ขอเชิญร่วมงาน อว.แฟร์ : SCI Power for Future Thailand22-28 กรกฎาคม 2567

อว.แฟร์ : SCI Power for Future Thailand

🔹อว.แฟร์ : SCI Power for Future Thailand🔹
22-28 กรกฎาคม 2567
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
📣กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
📌ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการและการประชุมของ วช. ในงาน
“อว.แฟร์ : SCI Power for Future Thailand”
ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2567
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
👉🏻กิจกรรมการประชุมในหัวข้อ
🔸 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ : ประโยชน์แท้แก่มหาชน
🔸 Future Thailand : อนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม”
🔸 การประชุม เสวนา และการอบรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ(Hub of Talents) และ
ศูนย์กลางความรู้(Hub of Knowledge)โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์
👉🏻ภาคนิทรรศการ
ในโซน F “SCIENCE FOR FUTURE THAILAND”
พบกับเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมจาก
Hub of Talents และ Hub of Knowledge
ภายใต้แนวคิด “Hub of Talents & Knowledge For All”
🔸 Hub for Environmental
🔸 Hub for Future Tech
🔸 Hub for Society
🔸 Hub for Agricultural
🔸 Hub for Health
👉🏻 พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย ชิม ช้อป
เพลินกับผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมายภายในงาน
📌ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมภาคการประชุมผ่านเว็บไซต์