ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%9960

งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ตามข้อกำหนดและขอบเขต (Term of Reference; TOR)
หมดเขตส่งภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

เอกสารดาวน์โหลด

download (1) ข้อกำหนดและขอบเขต (Term of Reference; TOR)
 download (1)  แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
download (1)  คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
download (1)  ภาคผนวก 1
download (1)  ภาคผนวก 2
download (1)  ภาคผนวก 3
download (1) ภาคผนวก 4
©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.