ขอเชิญร่วมเปิดเส้นทางทุนวิจัยผ่านการสัมมนาออนไลน์ Zoom Webinar กับหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)