อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ DRMS เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย


ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ตารางการอบรม

รายชื่อคนลงทะเบียน

รอบที่ 1 ➡  Click
รอบที่ 2 ➡  Click
รอบที่ 3 ➡  Click
รอบที่ 4 ➡  Click

 


ตารางการอบรม

ลงทะเบียน

รอบที่ 1 ➡  Click
รอบที่ 2 ➡  Click
รอบที่ 3 ➡  Click
รอบที่ 4 ➡  Click