รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2557


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสถาบันวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

DSCF0472 DSCF0467
DSCF0461 DSCF0492