งานแถลงข่าวการนำผลงานของนักประดิษฐ์ ไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 16   ตุลาคม 2558 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมงานแถลงข่าวการนำผลงานของนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดในงาน“2015 Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2015) และงาน Bitgaram International Exposition of Electric Power Technology 2015″ (Bixpo 2015)
ณ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

DSCF0555 DSCF0545
DSCF0541 DSCF0563
DSCF0560 DSCF0559
DSCF0604 DSCF0590
DSCF0617 DSCF0577
DSCF0575 DSCF0569
DSCF0649 DSCF0640