อบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อยอดการทำวิจัยในชั้นเรียน


วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิทยากร
ผศ.ดร.สำราญ กำจัดภัย
ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว
ดร.อุษา ปราบหงษ์

 

DSCF0695 DSCF0701
DSCF0692 DSCF0698
DSCF0663 DSCF0676
DSCF0685 DSCF0687
DSCF0686 DSCF0679
DSCF0690 DSCF0667