ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกลุ่มสนุก ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง จัดทำ “ราชภัฏโพลล์ : Rajabhat Poll” เพื่อสำรวจความคิดเห็น การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศ ซึ่งนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น ในรูปแบบ New Normal หรือรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตหลังจากเชื้อโคโรนาไวรัสหมดไป โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับผิดชอบครอบคลุมกลุ่มจังหวัดสนุก ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร  โดยผลการสำรวจ มีดังนี้


 

รอบการสำรวจ

ราชภัฏโพลล์ทั่วประเทศ

ฉบับเต็มกลุ่มสนุก

ฉบับสรุปกลุ่มสนุก

ครั้งที่ 1 : วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2563

ครั้งที่ 2 : วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2563