เอกสารประกบอการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้และศักยภาพทุนในชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่: การออกแบบรายละเอียดการเก็บข้อมูลเพื่อการจัดการองค์ความรู้และศักยภาพทุนในชุมชนเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง


เอกสารประกอบการอบรม

การวิเคราะห์ทุนศักยภาพเชิงพื้นที่ยุทธศาสตร์

กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

กำหนดการ