ข่าวทุนวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศการรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมงาน “เวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9” (จุฬาฯ – มมส. – มช.)

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่อง กำหนดระยะเวลาในการยื่นขอรับการอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมและกำหนดแบบยื่นและข้อตกลงขอรับการอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2560

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ”ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “Research Gateway”

เผยเเพร่เมื่อ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application เป็นระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย IOS and Android ที่รวบรวมข้อมูลงานวิจัย
ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่สามารถจะค้นหาข้อมูลงานวิจัยได้ทันที
อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “Research Gateway””

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศ

drmsSNRU
snrujsthead
ris

จริยธรรมงานวิจัย


สาระน่ารู้

ติดตามผลงานเราได้ที่

 Facebook (2)YoutubeLine