ข่าวทุนวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563

แผนบูรณาการโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563

ทุนบูรณาการ การเรียน การสอน กับการวิจัย 2562

ทุนวิจัย R to R ปีงบประมาณ 2562

ทุนวิจัยงบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (RKM 2019 : Research Knowledge Management 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย : ทุนกลุ่มวิจัย

เผยเเพร่เมื่อ

กำหนดการ


สรุปรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ระบบสารสนเทศ
drmsSNRU
snrujsthead
ris

Follow up RDI-SNRU

Contact RDI-SNRU