แผ่นดูดซับแบบใหม่จากแป้งข้าวเจ้า : New Absorbent Pad from Rice Starch


นักวิจัย :  อาจารย์ ดร.พัลลภ จันทร์กระจ่าง สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 


แนวคิดที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้


เมล็ดข้าวมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญคือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่สะสมอยู่ในเมล็ดข้าว บทบาทที่สำคัญของแป้งคือ ใช้เป็นแหล่งอาหารพลังงานสูงของมนุษย์ โดยทั่วไปที่ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ อยู่มากจะเรียกว่า flour เช่น แป้งข้าวเจ้าที่ยังมีโปรตีน 7-8% แต่เมื่อได้สกัดสิ่งเจือปนอันหมายถึง โปรตีน ไขมันและเกลือแร่อื่นๆ ออกไปจนหมด โดยใช้เทคโนโลยีการปั่นเหวี่ยงในตัวกลางต่างๆ เหวี่ยงแยกแป้งออกจากสิ่งเจือปนด้วยการเหวี่ยงด้วยความเร็วสูง เหลือแต่แป้งบริสุทธิ์จะเรียกว่า starch เช่น Era-Tab (เอราวัณฟามาซูติคอลรีเซิชแอนด์ลาบอราตอรี่,ไทย) เป็นผงแป้ง starch จากข้าวเจ้าไทยที่ผ่านขบวนการสกัดบริสุทธิ์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ตำรับยา (pharmacopoeia) มีลักษณะเป็นผงแห้งสีขาว ปราศจากกลิ่น ไม่มีรส ไม่ละลายน้ำ มีความเป็นกลางของกรดด่างและประกอบด้วยเม็ดแป้งเกาะกลุ่มเป็นรูปกลม ขนาดเม็ดแป้ง 6.8 ไมครอน ขนาดเม็ดแป้งเกาะกลุ่มเฉลี่ย 90 ไมครอน มีคุณสมบัติลื่นไหลที่ดีเยี่ยม สามารถใช้ผลิตยาเม็ด

แนวคิดของผู้วิจัยคือการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยข้าวฟองสุรดาให้กลายเป็นแผ่นพลาสเตอร์ปิดแผลภายนอกร่างกายมนุษย์จากข้าวเจ้าที่พัฒนาเป็นแผ่นปิดแผลที่มาจากจากธรรมชาติ 100% มีความบริสุทธิ์สูง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพช่วยในการดูดซับเลือด มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ช่วยป้องกันการติดเชื้อ และสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ เพื่อมาทดแทนแผ่นปิดแผลเดิมที่มีอยู่ในท้องตลาด ที่ทำมาจากสารสังเคราะห์และส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

วัสดุและวิธีการ: เตรียมวัสดุตั้งต้นจากผงแป้ง Era-Tab โดยการนำแป้งมากระจายตัวในน้ำกลั่นและปรับสภาพด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 90ºC นาน 30 นาที ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่จะทำให้เม็ดแป้งเปลี่ยนโครงสร้างกลายเป็นเจลและเตรียมแป้งอีกส่วนหนึ่งนำไปปรับสภาพด้วยความร้อนสูงถึง 100ºC นาน 40 นาที จนกลายสภาพเป็นแป้งสุก แล้วจึงปล่อยให้เย็นตัวที่อุณหภูมิห้อง เมื่อแป้งสุกแห้งจึงทำการบดเป็นผงละเอียด ขนาดประมาณ 500 ไมครอน จะได้ผงแป้งสุกตัว จากนั้นนำสารละลายแป้งที่กลายเป็นเจลผสมกับผงแป้งสุกตัวกวนให้เข้ากันที่อุณหภูมิ 85ºC แล้วจึงผสมสารละลายโพวิโดนไอโอดีน กวนนาน 15 นาที แล้วเติมสารละลายกลีเซอรีนลงไป กวนอย่างต่อเนื่องให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้น เทสารละลายลงในแม่พิมพ์ แล้วนำไปแช่แข็ง -20ºC 14 ชั่วโมง และนำไปเข้าเครื่องทำแห้งแช่เยือกแข็ง 48 ชั่วโมง ตัดแต่งเพื่อประกอบและขึ้นรูปเป็นพลาสเตอร์ปิดแผลจากนั้นนำผลิตภัณฑ์บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อส่งไปฆ่าเชื้อ


ผลการดำเนินงาน

จากงานวิจัยได้มีการต่อยอดเพื่อเขียนรายงานเชิงวิชาการ การเขียนบทความนานาชาติ การทดสอบในสัตว์ทดลอง การทดสอบเชิงคลินิก และได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร 1 สิทธิบัตร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เลขที่ 1701000240


การนำผลงานไปใช้ประโยชน์


ด้านชุมชนและพื้นที่

แผ่นฟองข้าวเจ้าเป็นผลงานวิจัยที่เคยทำสำหรับกดแปะห้ามเลือดที่ไหลจากพื้นผิวอวัยวะที่อ่อนนุ่ม เช่น สมองหรือตับผลิตจากผงแป้งข้าวเจ้าไทยที่สกัดจากการปั่นเหวี่ยงในสารละลายตัวกลางของข้าวหัก ผสมกับสารเติมแต่งให้มีลักษณะเป็นแผ่นเส้นใยร่างแหสามมิติ มีรูพรุนแบบเปิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150-500 ไมครอน ความพรุน 70% มีความอ่อนนุ่มพับโค้งงอคืนรูปและสามารถตัดแต่งได้ สามารถดูดซับน้ำได้ 11.29 เท่าของน้ำหนักแห้ง มีสมรรถภาพสูงในการคงรูปในของเหลวและสามารถดูดซับเลือดจนเต็มปริมาตรได้ภายในเวลาประมาณ 10 วินาที ไม่เกิดผลข้างเคียงชนิดก่ออันตราย และแผ่นฟองน้ำสามารถย่อยสลายได้จนหมดสิ้นในร่างกายภายในระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ สิ่งประดิษฐ์นี้สามารถออกวางขายทางการตลาดได้จริงเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรม


รางวัลที่ได้รับ

รางวัล “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020)
กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ระดับเหรียญเงิน ในงานวันนักประดิษฐ์ 2563